Parempaa ja tehokkaampaa tapaa oppia yrittäjyydestä, startupeista ja niiden kanssa toimimisesta on vaikea kuvitella. Vahva suositus!

Aalto Fellows –intensiiviopetusviikot: Ponnahduslauta yrittäjyysajatteluun

Intensiiviviikkojen toteutus poikkesi virkistävästi muista kursseista. Opetusmuoto, jossa asioita työstettiin jatkuvasti yhdessä loi käsiteltyjä asioita kohtaan imua tavalla, jota on vaikea saavuttaa yksisuuntaisemmalla opetuksella. Tähän liittyy myös viikkojen henkilökohtaisesti suurin anti: inspiraatio ja alkulaukaus teemojen itsenäiseen ajatteluun ja osaamisen syventämiseen. Samalla teemojen käsittely poisti mystisyyttä monen asian ympärillä, kuten Lasse Lehtisen ja Andreas Saaren tapauksessa. Mahdollisuus tavata ihmisiä jotka ovat itse luoneet yhtiöitä minua kiinnostavien teemojen ympärillä antoi minulle arvokasta näyttöä siitä kuinka oikeilla lähtökohdilla, tiimillä ja tavoitteilla voi luoda tässä tapauksessa VC-yrityksen; isommassa kuvassa mitä vain.

Viikot muuttivat suhtautumistani yrittäjyyteen hyvin perusteellisesti poistamalla henkisiä esteitä.

Vaikuttavimpiin päiviin kuului myös Sales & Go To Market –päivä. Erityisesti Go To Market –strategiat herättivät minut ajattelemaan, miten tärkeää ja arvokasta startupille on omata toimiva ja kirkas tapa saattaa oma tarjonta asiakkaiden ulottuville. Aiemmin olin nähnyt tämän, jos en toissijaisena, niin huomattavasti vähemmän merkityksellisenä ja kiinnostavana kuin esimerkiksi tuote, henkilöt ja markkinapotentiaali. Innovaatioita voi tehdä myös tuotteen jakelutavan ja -väylien suhteen, ja kestävä menestys varmasti vaatii puolustettavan ja älykkään tavan toteuttaa näitä. Tämä kääntyy myös konkreettiseksi hyödyksi työssäni Tesillä, jossa ymmärrän nyt kriittisemmin tarkastella startupin tapaa mennä markkinoille.

Samaa teemaa mahdollisuuksien ja tärkeyden ympärillä jatkoi legal-päivä. Sen lisäksi, että startuppeihin liittyvä lainsäädäntö on niin sanotusti pakollinen paha, erityisesti huolimattomasti toteutettuna lakiasioiden laiminlyönti voi merkitä yrityksen tuhoa. SHA, IPR ja henkilöstölait lienevät harvalla yrittäjällä prioriteettilistan kärjessä, mutta ne sisältävät myös hyvin strategisia elementtejä joista johtuen ne ansaitsevat huomiota. Itselleni mahdollisena tulevana yrittäjänä päivä sai ajattelemaan legal-aspektin huomioimista yrityksen alusta alkaen. Esimerkiksi SHA:ssa määriteltävät seikat saattavat olla yrityksen kannalta valuaatiota merkityksellisempiä, mutta jälkimmäinen on keskusteluissa selvästi enemmän esillä.

Yleisemmällä tasolla kurssi on jo nyt innoittanut minua ajattelemaan sekä startupeja, että itseäni yrittäjänä hyvin eri valossa. Omaan nyt paremmat valmiudet keskustella ja tutkia niihin liittyviä ilmiöitä. Lopulta toivon intensiiviviikolta alkaneen liikkeen johtavan tilanteeseen, jossa osaan tunnistaa kiinnostuksenkohteisiini liittyen mahdollisuuksia luoda jotain merkityksellistä ja innostavaa, oli se sitten missä muodossa hyvänsä.

Kurssilla todella haastettiin opiskelijoita ajattelemaan ja tekemään itse. Startupit ja yrittäjyys kuulostavat isoilta ja pelottavilta aiheilta jos niitä ei tunne, ja isoin juttu mitä kurssista jäi käteen on tämän mystisyyden poistaminen. Kurssin jälkeen on paljon valmiimpi lähteä ottamaan seuraavia askeleita. Lisäksi kurssilla kasvattaa verkostoaan opiskelijoista ja asiantuntijoista, jotka ovat kiinnostuneita samoista aiheista.

Julius Särkkälä
AVP Student
Master’s Degree, Industrial Engineering & Management